Όροι παρακολούθησης της Luz visual studies
 

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια της Luz visual studies θα πρέπει να συμφωνούν και να αποδέχονται τους κάτωθι όρους:
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση όλων των Προγραμμάτων θα καταβάλλονται όπως αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε σεμιναρίου και πριν τη λήξη των εγγραφών. Εάν δεν καταβληθούν εγκαίρως τα δίδακτρα δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Σε περίπτωση που o σπουδαστής καταβάλλει μέρος ή όλα τα δίδακτρα αλλά ο ίδιος από δική του υπαιτιότητα η μη, δεν παρακολουθεί τα μαθήματα είτε όλα είτε μερικά από αυτά, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων που ήδη κατέβαλλε.

Σε περίπτωση εγγραφής σε Πρόγραμμα της Σχολής, workshop και ακύρωσης της συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν από την κανονική λήξη των εγγραφών, η Σχολή θα μπορεί να επιστρέφει το 50% των διδάκτρων. Για ακύρωση μετά από αυτό το διάστημα δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.

Για εγγραφές που έγιναν με την χρήση εκπτώσεων δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής. Εάν για οποιαδήποτε αιτία, ακυρωθεί κάποιο μάθημα, workshop δεν θα επιστρέφονται τα δίδακτρα, εφόσον οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που σπουδαστής των Ετήσιων Προγραμμάτων επιθυμεί να διακόψει τη φοίτησή του σε αυτό, υποχρεούται να υπογράψει φόρμα «Διακοπής Φοίτησης» στη Γραμματεία της Σχολής. Για να γίνει δεκτή η διακοπή φοίτησης και η απαλλαγή του από υποχρεώσεις καταβολής διδάκτρων, θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένου του ½ των διδάκτρων του τρέχοντος μήνα εφόσον η διακοπή γίνεται πριν τις 15 του μηνός, ή του συνολικού μηνιαίου ποσού εάν η διακοπή γίνει από τις 15 του μήνα και μετά. Παράλληλα, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης που έχει καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό του προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή των χρημάτων.

4. AΝΑΒΟΛΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει ή αναβάλλει κάποιο μάθημα, workshop για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του. Εάν συμβεί αυτό ορίζεται νέος χρόνος διεξαγωγής του, όποτε κριθεί αυτό δυνατό από τη σχολή.

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εάν ακυρωθεί από υπαιτιότητα της σχολής ή του καθηγητού της, κάποιο μάθημα, θα ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα ημερομηνία παρακολούθησής του. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής δεν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα, workshop δεν θα μπορεί να το αναπληρώσει.

6. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ισχύουν οι εκάστοτε εκπτώσεις που αναγράφονται στο site. Οι εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Οι μαθητές ή οι συμμετέχοντες σε μάθημα, workshop όταν το θέμα που τους δίνεται είναι ελεύθερο και δεν γίνεται η δημιουργική προεργασία και το set up από την Σχολή, θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις φωτογραφίες τους και για εμπορικούς σκοπούς, αφού παραδώσουν το υλικό τους στη σχολή. Οι σπουδαστές που το υλικό που αποτύπωσαν έγινε στα πλαίσια μαθήματος, όπου οι θεματικές ενότητες έχουν οριστεί και επεξεργαστεί εκ των προτέρων από την σχολή, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των φωτογραφιών αυτών για διαφημιστικούς – εμπορικούς σκοπούς, αφού το αντικείμενο που θα δίνεται για αποτύπωση και όλη η προεργασία που γίνεται από τους καθηγητές της Σχολής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής. Στη Σχολή ανήκει το δημιουργικό κομμάτι των θεμάτων που θα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες. Για το λόγο αυτό έως την ολοκλήρωση των μαθημάτων, workshop, online courses, κάθε συμμετέχων θα παραδίδει υποχρεωτικά το αρχείο σε RAW, των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στη διάρκεια της διεξαγωγής των μαθημάτων και στις θεματικές ενότητες που ορίστηκαν από τη Σχολή. Σε αντίθετη περίπτωση η Σχολή θα μπορεί να λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα εναντίον του συμμετέχων που δεν θα συμμορφώνεται με τον παρόντα όρο. Όλοι πάντως οι μαθητές διατηρούν το δικαίωμα να διατηρήσουν τις φωτογραφίες στο «pοrtfolio» τους.
Η Σχολή θα διατηρεί στο αρχείο της, το υλικό του κάθε μαθητή, μέρους του οποίου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστική και μόνο προβολή της σχολής και των μαθημάτων, workshop, εκθέσεων που θα πραγματοποιούνται, καθώς και στο internet όπου και θα αναγράφεται το όνομα του κάθε δημιουργού. Η χρήση των φωτογραφιών θα γίνεται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό, ενώ η Σχολή δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά αυτές και να αποκομίσει περιουσιακό όφελος για λογαριασμό της, από την χρήση και δημοσίευση των φωτογραφιών.

 

 

Scroll to Top